Faggrupper med den højeste løn

Mere end 100.000 kr. pr. md. er hvad du skal tjene for at indtage placeringen som den faggruppe i Danmark med den højeste månedsløn. Det viser den såkaldte lønstruktur opgørelse for 2018 fra Danmarks Statistik.

Førstepladsen på listen indtages af topcheferne. De har en gennemsnitlig månedsløn på 104.026 kr. Faggrupper med den højeste løn:

1. Øverste virksomhedsledelse: 104.027 kr. 2. Flypilotarbejde: 103.486 kr. 3. Ledelse af hovedaktiviteten inden for råstofudvinding: 98.976 kr. 4. Øverste ledelse i offentlige virksomheder: 95.543 kr. (udover Britta Nielsen og forsvarsledelsen) 5. Ledelse af hovedaktiviteten inden for finans-, pension- og forsikringsområdet: 89.645 kr. 6. Speciallægearbejde: 88.999 kr. 7. Ledelse af kommerciel forskning og udvikling: 83.171 kr. 8. Ingeniørarbejde inden for minedrift, metallurgi og beslægtede områder: 81.643 kr. 9. Ledelse inden for offentlig administration og virksomhedsstrategi/policy området: 78.868 kr. 10. Ledelse af reklame og PR: 78.795 kr. 11. Ledelse af hovedaktiviteten inden for informations- og kommunikationsteknologi: 78.736 kr. 12. Dommerarbejde: 78.035 kr. 13. Ledelse inden for økonomifunktioner: 77.781 kr. 14. Øverste ledelse i lovgivende myndigheder: 77.304 kr. 15. Ledelse af salg og marketing: 74.226 kr.

16. Ledelse af hovedaktiviteten inden for sundhedsområdet: 71.419 kr.

17. Anden ledelse af hovedaktiviteten inden for servicefag: 71.195 kr. 18. Ledelse inden for HR-funktioner: 71.130 kr. 19. Øverste ledelse i interesseorganisationer: 69.517 kr. 20. Almindeligt lægearbejde: 68.921 kr.

Tallene fra Danmarks Statistik tager ikke højde for deltid. Der bliver taget udgangspunkt i en timeløn, som så bliver ganget op, så den svarer til en månedsløn for en arbejdsuge på 37 timer. I denne sammenhæng er begrebet løn inklusive pension, tillæg, personalegoder, og bonus, men eksklusive fravær og overarbejde.

I den anden ende af skalaen over lønstørrelsen finder man arbejde med havfiskeri, der i 2018 havde en gennemsnitlig månedsløn på 10.889 kr. Dermed er der et stort spring om til den næstlaveste kategori, som er kasseassistentarbejde og beslægtet kundebetjening. Her lå den gennemsnitlige månedsløn i 2018 på 21.319 kr.

Faggrupper med den laveste løn:

1. Arbejde med havfiskeri: 10.889 kr.

2. Kasseassistentarbejde og beslægtet kundebetjening: 21.319 kr.

3. Manuelt arbejde inden for både agerbrug og husdyravl: 22.373 kr. 4. Kasseassistentarbejde inden for catering og fastfood: 23.382 kr. 5. Bartenderarbejde: 23.601 kr. 6. Køkkenhjælp mv.: 25.151 kr. 7. Assisterende veterinærarbejde og veterinærteknisk arbejde: 25.686 kr. 8. Tjenerarbejde: 25.707 kr. 9. Salgsarbejde i butik: 25.921 kr. 10. Rengøringsarbejde i private hjem: 26.077 kr. 11. Salgsarbejde på servicestationer: 26.115 kr. 12. Tilberedning af fastfood: 26.629 kr. 13. Rengøring af transportmidler: 26.839 kr. 14. Interviewarbejde inden for markedsundersøgelse: 27.113 kr. 15. Forefaldende arbejde: 27.327 kr. 16. Andet rengøringsarbejde: 27.465 kr. 17. Rengøringsarbejde undtagen i private hjem: 27.542 kr. 18. Instruktørarbejde inden for fitness og beslægtede områder: 27.620 kr. 19. Børneomsorgsarbejde: 27.681 kr. 20. Operatørarbejde af symaskiner: 27.696 kr.

187 visninger