Bilforhandlere har snydt – står til stort skattesmæk

En række bilforhandlere har snydt både bilkøberne og staten med betaling af registreringsafgifter.



Forhandlerne oplyste en højere afgift til kunderne, end de selv betalte i registreringsafgift til staten og beholdt differencen, skriver Motorstyrelsen i en pressemeddelelse

Styrelsen er gået i gang med at efteropkræve differencen og overvejer mulige sanktioner, alt efter hvor groft den enkelte bilforhandler har opført sig.

Det er årvågne bilkøbere, der opdagede bilforhandlernes fidus.

Køberne kunne ikke forstå, at registreringsafgiften lød på forskellige beløb på henholdsvis fakturaen og i Motorregistreret (DMR) for den samme bil. Derfor henvendte de sig til DMR.

»Vi kan konstatere, at en række bilforhandlere har betalt for lidt i registreringsafgift. Derfor vil disse forhandlere blive mødt med et betalingskrav. Samtidig er vi ved at se nærmere på sagens omfang. Viser det sig, at der er tale om systematisk snyd, vil vi naturligvis slå hårdt ned over for det,« siger Motorstyrelsens direktør Jens Otto Størup.

På baggrund af flere henvendelser fra borgere og virksomheder er Motorstyrelsen nu i gang med at kontrollere sager om indbetaling af registreringsafgift.

»Afgiftsbeløbet i Motorregistret og på fakturaen skal naturligvis stemme overens. Gør beløbene ikke det, bør man som bilejer kontakte Motorstyrelsen. Så vil vi se nærmere på, om vi kan rette krav mod bilforhandlerne på statens vegne,« siger Jens Otto Størup.

Han opfordrer samtidig bilejere til ligeledes at kontakte bilforhandleren, hvis der er uoverensstemmelse mellem afgiftsbeløbet.

Samtidig vil Motorstyrelsen intensivere sin kontrol på området.

Motorstyrelsen blev etableret den 1. juli 2018, da Skat blev lukket og erstattet af syv nye styrelser. Det er Motorstyrelsens opgave at sikre, at alle motorkøretøjer er registreret korrekt, og at værdifastsættelse og afgiftsberegning sker på et ensartet og gennemskueligt grundlag.

Motorstyrelsen har hovedkontor i Aalborg og beskæftiger omkring 350 medarbejdere.

12 visninger