2 mio til Skat kan blive afgørend

Efter nedskæring på nedskæring var der endelig godt nyt for skattevæsenet i finansloven for 2020. Skattevæsenet får tilført 1,7 mia. kr. næste år, og i de kommende år frem til 2023 er der afsat et lignende beløb til den aftale, der skal forhandles i foråret. Store initiativer. Og mange penge.

Penge, som nemt kan overskygge de 2 mio. kr., der skal gå til at vurdere effekten af at styrke kontrolindsatsen. Målet er at undersøge, hvilken effekt kontrolaktiviteterne har på, om borgere og virksomheder overholder skattereglerne. Og hvordan det i sidste ende spiller ind på de offentlige finanser og samfundsøkonomien.

Almindelig sund fornuft siger, at øget kontrol og større risiko for at blive taget i skattesnyd vil øge indtægterne. Og den positive effekt vil på sigt slå igennem i råderummet og dermed mulighederne for at opfylde velfærdsløfter, nedsætte skatter eller bidrage til finansieringen af den grønne omstilling.

De seneste tal for små og mellemstore virksomheder viser, at statskassen går glip af ca. 14 mia. kr. om året i manglende selskabsskat og momsindbetalinger. Og for nyligt viste tal fra Skattestyrelsen, som ligger inde med rigtig meget vigtig viden og empiri om kontrolindsatsen, at den nuværende kontrolbemanding kradser op mod 5 mia. kr. ind årligt. Det vidner om, at der er mere at komme efter.

Så forhåbentlig er vi et andet sted i dag, end da Skatteministeriet sidste år så på effekterne på de offentlige finanser af at nedbringe skattegabet. Dengang nøjedes embedsmændene med at konstatere, at ”det var vanskeligt at vurdere på forhånd”. Teoretisk sniksnak i et ministerium, der har været anderledes villige til at bevæge sig langt ud på isen for at retfærdiggøre lavere skat på biler.

Problemet er tilsyneladende, at den såkaldte Laffer-kurve, der lå til grund for Reagans skattelettelser i sin tid, hidtil har haft alt for stor vægt i ministeriet. Ifølge Laffer falder de samlede skatteindtægter, når skatten stiger over et vist niveau.

Men giver det virkelig mening at sidestille en nedbringelse af skattegælden med en skatteforhøjelse? Den type argumentation ser helt bort fra de skadelige effekter af, at virksomheder, der snyder med skat og moms, tager markedsandele fra de virksomheder, der overholder reglerne.

Regeringen og støttepartierne har en klar interesse i, at den nye effektanalyse når at blive klar til finanslovsforhandlingerne for 2021. For der bliver nok at bruge penge på i de kommende år.

2 visninger